๕๐ ปี วาติกัน-วัดพระเชตุพน มิตรภาพระหว่างสองศาสนา

(Waki International Media Center 22nd June) โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ นครรัฐวาติกัน
 
ขอถวายพระพร สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
พระประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกอาตมภาพในนามกรรมการมหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์ไทยพร้อมพระเถระผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและกัลยาณมิตรต่างศาสนาอันเป็นที่รักที่ร่วมเดินทางมาจากประเทศไทยในครั้งนี้วันนี้นับเป็นวันมหามงคลต่ออาตมภาพและคณะทุกท่านที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกได้ประทานพระเมตตามอบมิตรภาพอันแสนอบอุ่นแก่คณะอาตมภาพและกัลยาณมิตรต่างศาสนาณนครรัฐวาติกัน
 

ซึ่งมิตรภาพอันดีงามระหว่างคริสตจักรกับวัดพระเชตุพนประเทศไทยนั้น ได้มีสัมพันธภาพมายาวนาน ร่วม ๕๐ ปี นับตั้งแต่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเดินทางมายังนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่๖เมื่อวันที่๕มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๑๕การพบปะในครั้งนั้นนับเป็นสะพานเชื่อมไมตรีที่อบอุ่นด้วยมิตรภาพอันงดงาม และต่อมาคณะสงฆ์ไทยได้มีโอกาส เดินทางมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
 

เมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๖๑คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้เดินทางมายังนครรัฐวาติกันเพื่อถวายพระคัมภีร์พระมาลัยที่ปริวรรตจากภาษาขอมโบราณเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยเพื่อถวายแด่สมเด็จ พระสันตะปาปาฟรานซิส

ตามพระสมณประสงค์ที่จะจัดแสดงพระคัมภีร์จากราชอาณาจักรไทยณพิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกันและคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้รับเชิญให้มาร่วมประชุมศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม พุทธศักราช๒๕๖๒อนึ่งพระเมตตาของพระองค์สร้างความประทับใจแก่คริสต์ศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนหรือกัลยาณมิตรต่างศาสนาชาวไทยยิ่งนักคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่ง สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่พี่น้องชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง
 

ในวันที่๒๑พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๖๒พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเพื่อทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนั้นอาตมภาพได้รับพระเมตตาให้ถวายการต้อนรับพระองค์ด้วย

ในท้ายที่สุดนี้อาตมภาพและคณะขออาราธนาอานุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัยได้คุ้มครองปกปักรักษาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสให้มีพระพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไปเพื่อทรงปฏิบัติพระภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่คริสต์ศาสนิกชนทั่วโลกตลอดถึงกัลยาณมิตรต่างศาสนา และมวลมนุษยชาติสืบไปตลอดกาลนาน

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 สถานีย่อยของคนไทย      ติดต่อเรา   SiteMap