ข่าว

 Enshrienment of 152 Waki Relic Pagodas & Kathina Ceremony at Dawei Temple, Myanmar

(WAki International Media Center 5th December) On November 12, 2023, Dawei Temple in Mon State, Myanmar held the Kathina Ceremony and the Enshrinement of 152 waki relics pagodas. The ceremony was auspiciously attended by 152 temple abotts and more than 2,000 devotees. The devotees offered robes to the sangha members in order to accumulate the great merits.

Yangxin County Party Committee Publicity Department and Thailand Chonburi Technological College successful online cultural exchange

Recently, Yangxin County Party Committee Publicity Department and Thailand Chonburi Technological College successfully held an online cultural exchange event. Xinrui Li, director of News Office and Meng Zhou, director of Culture, Art and Publicity and Education Office attended the event as representatives from Yangxin County Party Committee Publicity Department, while Teacher Hua Li attended the event on behalf of Thailand Chonburi Technological College.

ตำบลต้าจวง อำเภอเมืองอี๋หนาน: วัฒนธรรมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและและส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีคุณธรรมและแบบรักสุขภาพ

ในปีนี้ ตำบลต้าจวง อำเภอเมืองอี๋หนานได้ดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยให้มวลชนได้แสดงบทบาทเป็น "ตัวเอก" มอบ "งานฉลองทางวัฒนธรรม" ให้กับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ และใช้ "แสงสว่าง" ของวัฒนธรรมในการ ส่องสว่างความสุขของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีคุณธรรมและแบบรักสุขภาพ ในแต่ละหมู่บ้าน จัตุรัสวัฒนธรรมอันกว้างขวาง ห้องสมุดในหมู่บ้านที่มีชีวิตชีวา และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตทางวัฒนธรรมของประชาชนในเมืองและหมู่บ้าน

การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิชาการออนไลน์จีน-ไทยประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เราประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิชาการออนไลน์จีน-ไทย ผู้คนที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ รองผู้อำนวยการเหอคุนเหอคุน (He Kunkun) จากศูนย์อาชีวศึกษาหยูเฉิงแห่งประเทศจีน และอาจารย์หลี่ฮวา (Li Hua) จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีแห่งประเทศไทย พวกเขาจัดประชุมระหว่างประเทศโดยรูปแบบวิดีโอเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

บ้าน 1 2 3 4 หน้าต่อไป หาง

10 รายการต่อหน้า (หน้า 1 / 28) รวม 280 รายการ

©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 สถานีย่อยของคนไทย      ติดต่อเรา   SiteMap